Login Pop-up

+389 (0)2 2573 555 // +389 (0)2 2571 123

Претставување на Са-Тра

pocetoksatra

Во согласност со Законот за претпријатија, по барање на основачите Трајковски Трајче-татко, Трајковски Сашо-син, и Трајковски Зоран-син Окружниот стопански суд Скопје со Решение од Судски регистар бр.2237/93 од 09.03.1993 година го основа Производно трговско услужно претпријатие "СА-ТРА експорт - импорт цо. Скопје"

Контакт

СА-ТРА
Улица: 34 бр.7 нас.Илинден, 1041 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (0)2 2571 123
Телефон: +389 (0)2 2573 555
E-mail: info@satra.com.mk

Map

Scroll to top