Login Pop-up

+389 (0)2 2573 555 // +389 (0)2 2571 123

Дејност

dejniost

Во Друштвото вработени се 34 лица на неопределно време и тоа:

  • Управител (1)
  • Заменик на управител (1)
  • Администратори (2)
  • Сметководители (2)
  • Авто лимари (7)
  • Авто лакери (7)
  • Авто механичари (2)
  • Авто електричари (2)
  • Универзални мајстори (5)
  • Помошен персонал (5)

Контакт

СА-ТРА
Улица: 34 бр.7 нас.Илинден, 1041 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (0)2 2571 123
Телефон: +389 (0)2 2573 555
E-mail: info@satra.com.mk

Map

Scroll to top