Login Pop-up

+389 (0)2 2573 555 // +389 (0)2 2571 123

Почетоците на Са-Тра

pocetoci

Почетоците на друштвото не се оденот на регистрациајта на судот, туку тие се многу од порано.
Имено, почнувајќи од далечната 1974 година, се работеше во мала работилница од 32mсо примитивни алати и прибор.
Со тек на времето постепено се набавуваа посовремени алати и работењето се повеќе се усовршуваше.

Контакт

СА-ТРА
Улица: 34 бр.7 нас.Илинден, 1041 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (0)2 2571 123
Телефон: +389 (0)2 2573 555
E-mail: info@satra.com.mk

Map

Scroll to top