Login Pop-up

+389 (0)2 2573 555 // +389 (0)2 2571 123

Лимарски оддел

bench

За квалитетно, навремено и прецизно извршување на лимарските работи располагаме со 2 (два) работни стола од марката KAR BENCH, 1 (еден) од марката SPANESI, шаблон и мерен инструмент за шасии од марката KAR BENCH, 2 (две) двостолбни дигалки, 4 (четири) CO2 апарати за заварување, 1 (еден) аргонски апарат за заварување на секаков вид на метали, 3 (три) SPOT апарати за извлекување на лим, плазма за сечење, преси, апарат за пескарење и комплетен рачен алат за успешно решавање на сите проблеми околу лимарскиот дел на возилото.

Контакт

СА-ТРА
Улица: 34 бр.7 нас.Илинден, 1041 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (0)2 2571 123
Телефон: +389 (0)2 2573 555
E-mail: info@satra.com.mk

Map

Scroll to top