Лимарија и фарбање

Лимаријата и фарбањето се извршуваат со професионален алат и опрема.