Производство

Од наши посериозни проекти во делот на производство би сакале да ги истакнеме:

1. Дизајнирање, производство модел, сертифицирање производ и производство на два модела на чамци од стаклопласика Satraqua M и Satraqua S.
  - Дизајнирање и проектирање
  - Производство модел
  - Сертификати
  - Производство

2. Производство на перки за воздушен тунел – за потребите на ОКТА.

3. Моделирање – дизајнирање; изработка калапи и производство на делови за стилско разубавување на возила.

4. Изработка делови за товарни возила.