Сервис

Една од најглавните дејности во овој сервис е репарирањето и одржувањето на комерцијалните возила (Камиони).

Експетивно, квалитетно и во најкраток рок ќе биде вратен во кондиција Вашиот основен алат за работа и профит.

Сервисирањето е со оригинални резервни делови, промена на масло (оригинално SCANIA), промена на филтри, електронска дијагностика.

Сите механички работи ќе бидат извршени прецизно со употреба на специјализиран алат користен од стручен кадар по нормите на SCANIA.