Сервис

Во нашиот сервисно продажен комплекс на автопатот Скопје -Куманово ќе добиете комплетна услуга за репарирање и поправка на Вашите камиони и приколки.
Вршиме лимарско лакерски поправки, исправуваме шасии како и репарации на разладни комори на приколици.
Располагаме со опрема за електрична дијагноза на системите: Wabco, Knorr - Bremse, Haldex.
Поправка на: Електрика, воздух, механика за сите типови полуприколки.