Возило најсоответно за транспорт на месо и месни производи 

  Нашите соработници сега имаат возило најсоответно за транспорт на месо и месни производи - возило изработено целосно по нивни критериуми, со вградена опрема која одговара на нивните специфични потреби: преграден ѕид, разладен урен, нелизгачки под, скала за качување, максимална корисна носивост...
💯 Општите карактеристики на нашите ФРИГО БОКС изработки веќе ги знаете. Разгледајте ја нашата страна за да ги погледнете и останатите наши успешно реализирани проекти!

 


Печати   Е-пошта