Најдобар пријател на Вашето SKANIA возило

 Долгогодишно искуство во сервисирање и продажба на оригинални резервни делови за сите возила од брендот SCANIA - ние сме најдобар пријател на Вашето SKANIA возило!
- Електронска дијагноза
- Механичарски услуги од убучен кадар по нормите на SCANIA со употреба на специјализиран алат
- Редовен сервис и промена на оригинално SCANIA уље...
💯 Проверено и докажано најдобри!


Print   Email