About Us / News

Возило најсоответно за транспорт на месо и месни производи 

Нашите соработници сега имаат возило најсоответно за транспорт на месо и месни производи 

ФРИГО БОКС

Нашите соработници сега имаат возило најсоответно за транспорт на месо и месни производи 

Термоизолација со панели

Уште една од низата усшешни соработки со реномирани компании

Уште еден проект - Tермоизолација на комерцијални возила

Можеме да гарантираме за квалитетот затоа што е сопествено производство, затоа што е целосно остварување на Вашите желби и барања, затоа што имаме огромно искуство...

Изработка на церада

Добивме листа на барања од нашите соработници - исполнивме се што беше од нас побарано - резултатот е возило со церада целосно прилагодено на потребите на своите сопственици!

Термоизолација - FIAT Doblo

FIAT Doblo е подготвено да ги исполни барањата и потребите на своите нови сопственици!

Sa-Tra

Starting in the far 1974, it was a small 32mworkshop with primitive tools and accessories.
Over time, more modern tools were gradually procured and the work was increasingly refined.

Contact

Phone:
+389 (0)2 2571 123
+389 (0)2 2573 555
+389 (0)2 2572 068

info@satra.com.mk


Follow us on social medias

Satra on Facebook

CeramicPro on Facebook

Satra on Instagram

CeramicPro on Instagram

Grass on Instagram

Location

Street 34, No. 7, Ilinden,
1041 Skopje, Macedonia